Domaine: Opération - Qualité

Type d‘emploi: Temps plein

Ville: Mazowieckie - Warszawa

Pays: Poland

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych i pomiarów parametrów fizykochemicznych
 • nadzór jakościowy nad procesem technologicznym zgodnie z wymaganiami koncernu- śledzenie produkcji i konfekcjonowania
 • szkolenie personelu produkcyjnego w zakresie procedur/instrukcji roboczych (dokumentacji)
 • nadzór nad dokumentacja technologiczną, tworzenie metod technologicznych z użyciem odpowiednich narzędzi
 • nadzór nad sprzętem laboratoryjnym
 • Udział w projektach prowadzonych w Laboratorium
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami prawnymi

Wymagania:

 • Student/ka lub absolwent/ka kierunków: Chemia, Biotechnologia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz pokrewne
 • Znajomość pakietu MS Office i SAP (mile widziana)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w dynamicznym otoczeniu
 • Dokładność i skrupulatność
 • Zaangażowanie i pasja
 • Umiejętność pracy w zespole