Domaine: Ressources Humaines

Type d‘emploi: Temps plein

Ville: Mazowieckie - Warszawa

Pays/Région: Poland


Koordynator ds. personalnych i pracy tymczasowej

Lokazlizacja: Błonie

Centrum Dystrybucyjne L’Oréal Polska Pass


Zakres obowiązków:

  • Bieżąca koordynacja zatrudnienia pracowników tymczasowych – koordynacja ruchu kadrowego pracowników, współpraca z agencjami, reporting, analiza efektywności agencji, prowadzenie list pracowników

  • Prowadzenie spraw kadrowych dla pracowników Centrum Dystrybucji – bieżące wsparcie dla pracowników i kierowników, koordynacja absencji pracowniczych, przygotowywane dokumentów kadrowych – umów, aneksów, świadectw pracy; wprowadzanie danych w SAP HR, koordynacja badań medycyny pracy, reporting HR z tego zakresu

  • Koordynacja szkoleń dla pracowników, w tym z ergonomii

  • Administracja systemu do rejestracji czasu pracy

 

 

Wymagania:

  • Minimum 3 / 4 lata na podobnym stanowisku

  • Znajomość prawa pracy

  • Znajomość angielskiego w stopniu komunikacyjnym

Mile widziana znajomość SAP HR