Fonction professionnelle: Digital

Type de poste: Permanent

Type de contrat: Full - Time

Site: Warsaw

Pays: Poland

If you like to challenge yourself, everyone and everything else, work with numbers to decide fast and accurately, break the patterns with your ideas and learn constantly than digital marketing in L’Oréal is for you! It's nothing new that we are big - it just also means that you will work directly with best external suppliers, learn from and be one of the first ones in the world to test their new solutions.

Sounds good? You probably know what to do next.

Main mission: Execute the local digital marketing strategy to develop the brand positioning in the Country.


 We expect that you succeed in:

·       Rolling out the Brand‘s digital activity and ensuring its consistency with the brand sense of purpose;

·       Placing consumer’s insights at the heart of the marketing and business model;

·       Developing and managing online brand and product campaigns to raise brand awareness;

·       Ensuring cross-media efficiency, close tracking of results, and issuing recommendations based on that;

·       Taking part in building e-commerce and consideration strategies per brand;

·       Coordinating content production together with marketing team;

·       Managing brand websites together with external partners;

·       Sharing best practices and monitoring local digital performance of the products and social communities to support the brand’s ambition;

·       Ensuring an outlook among the local competitors & other industries: trends, intelligence, and experimentation.


You’re the perfect match if:

 • Are experienced in digital environment: 2-3 years of digital project management, media planning competences and content creation;
 • Are passionate about digital tools, eager to influence and interact;
 • Are self-motivated, solution & result driven creative thinker with doer mindset;
 • Are innovation driven;
 • Are easy-going individual with great communication;
 • Are analytical & proactive in identifying opportunities;
 • Have English skills.

We offer:

 • Friendly and dynamic work atmosphere in diverse environment of the market beauty leader;
 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionally and functionally;
 • Rich e-Learning package;
 • New Activity Based Working office in the heart of the city;
 • Attractive benefit package including: sports card, private health care, life insurance, pension package and internal boutique with a discount, product allocations;
 • Annual bonus system;
 • Community engaged in Sports and CSR activities.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na JUNIOR DIGITAL PROJECT MANAGER *

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

* - pole obowiązkowe

Obowiązek Informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy lub pocztowy wskazany powyżej.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.


#}