ジョブファンクション: その他

雇用形態: フルタイム

所在地: Warsaw

国/地域: Poland

EDUKATOR - SZKOLENIOWIEC
DZIAŁ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH
TEREN WOJ. MAZOWIECKIE

Cenisz sobie pracę z ludźmi, znasz się na szkoleniach i chciałbyś pracować dla lidera na rynku kosmetycznym? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK to znaczy, że ta oferta jest dla Ciebie.

Oczekujemy, że odniesiesz sukces w:

·         Szkoleniu klientów z zakresu naszych produktów oraz standardu usług w wyznaczonym regionie

·         Dbałości o ekspozycję w miejscach sprzedaży

·         Rozwijaniu dystrybucji

·         Utrzymywaniu i rozwijaniu bardzo dobrych relacji z Klientami

Szukamy kogoś takiego jak Ty jeśli:

Masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako Edukator (szkoleniowiec)  oraz silne doświadczenie pracy w salonie fryzjerskim. Jesteś ukierunkowany na biznes. Co więcej:

·         Masz bardzo wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

·         Posiadasz zdolność do szybkiego działania, podejmowania decyzji i jesteś elastyczny

·         Masz silną motywację wewnętrzną

·         Znasz język angielski w stopniu komunikatywnym

·         Masz prawo jazdy kat. B

·         Jesteś w pełni dyspozycyjny

Oferujemy:

·      Praca z rozpoznawalnymi na całym świecie markami

·      Przyjazne i dynamiczne środowisko, w firmie będącej liderem na rynku kosmetycznym

·      Zróżnicowane możliwości rozwoju Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Reprezentant Handlowy (prośba o dołączenie klauzuli do CV).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 (w przypadku akceptacji prośba o dołączenie klauzuli do CV).


Obowiązek Informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy lub pocztowy wskazany powyżej.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.