< Назад к списку вакансий

Talent Development Program

Сфера деятельности: Marketing

Тип должности: Management Trainee Program

Тип занятости: Full - Time

Место расположения: Warsaw

Страна: Poland

About Talent Development Program

A fully paid, 12-month traineeship opportunity for recent graduates or young professionals who want to kick-start their career and learn from the best in L'Oréal Poland and Baltic Warsaw Office, followed by a possibility of further development in L'Oréal Group.

At L'Oréal Consumer Products Division, our mission is to democratize the best of beauty, and for us, beauty has to be sustainable. We embrace and enhance emerging trends to create the most relevant and sustainable beauty products and experiences, making them accessible to each and everyone all around the world, thanks to the diversity of our brands and their communities.

As a part of L'Oreal Paris team, you will:

 • Support L'Oréal Paris team in ongoing marketing projects.
 • Analyze consumer, competition and market data in order to create recommendations for the category.
 • Take the lead of your own exciting projects (ex. new product launch).
 • Co-create marketing communication campaigns and coordinate media plans with the support of external agencies.
 • Cooperate with sales, PR, digital, e-commerce and operations teams.


You're the perfect match, if you:

 • Are a student or recent graduate of marketing, business management, economy, etc.
 • Are interested in marketing and FMCG market (previous experience during internships would be an asset).
 • Have good analytical skills that allow you to think strategically in a business-oriented manner.
 • Believe in the power of networking and have strong communication skills.
 • Are creative and naturally think out of the box.
 • Are well-organized and feel comfortable within a dynamic environment.
 • Are fluent in both: Polish and English (min. B2).
 • Have very good knowledge of MS Office tools.

Moreover, you are:

 • You. And you’re true to yourself. We cherish diversity so you’ll feel at home whoever you are.
 • Entrepreneurial. Every single day, you spot opportunities to change the world for the better.
 • Ambitious. You crave success and we’ll support you all the way. That way, we all win.
 • One of the gang. You recognize that great things are achieved only in a team.
 • Open. To new ways of doing things. To other people’s (sometimes crazy) ideas.

We offer:

 • Full-time, 12-month internship
 • Competitive salary and wide benefits package including: sports card, private health care, life insurance, pension package and internal boutique with a discount.
 • Friendly and dynamic work atmosphere in a team engaged in sports and CSR activities.
 • Possibility to gain hands-on experience in ambitious projects.
 • Mentor’s guidance and a rich learning package.
 • Dedicated Buddy from day one!
 • Plenty of opportunities to develop your career @L'Oréal after the intership.
 • #Learningneverstops mindset: wide learning and e-learning package.
 • Amazing, sustainable and functional office in the center of Warsaw.

We are open for candidates with disabilities. 

Jeśli wyrażają Państwo chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na opisane powyżej stanowisko, prosimy o załączenie poniżej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych na Państwa cv oraz o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Talent Development Program.*

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

* - pole obowiązkowe

Obowiązek Informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy lub pocztowy wskazany powyżej.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.