< Назад к списку вакансий

UX DESIGNER

Сфера деятельности: Digital

Тип должности: Permanent

Тип занятости: Full - Time

Место расположения: Warsaw

Страна: Poland


We except that you succeed in:

 • Working cross-divisionally with the clients, own stores managers and external agency to scope detailed UX design, business processes;
 • Knowing and utilizing UX/UI trends and best-practices;
 • Participating in the entire design process, from research and ideas, to testing and iteration;
 • Preparing, conducting, and analyzing research events to identify business value and user experience opportunities;
 • Developing outline user interface designs and prototypes, A/B testing, and proof of concepts;
 • Utilizing analytics tools and other available statistics to review current behavior on digital platforms to ensure facts are fed into decision making impacting UX design;
 • Supporting the design of the information architecture.

You’re the perfect match, if you:

 • Have 2+ years of experience designing high-quality digital products and services;
 • Are well organized, responsible and dedicated, with the ability to work on multiple projects and deliver refined design in a limited time;
 • Have meticulous attention to detail, and a great sense of layout and typography;
 • Maintain expertise of the latest best-practices of UI design;
 • Have awareness of technical constraints and limitations in designing for various platforms like desktop and mobile;
 • Are able to work in multidisciplinary team of designers and non-designers;
 • Are self-learning person, able to learn new tools quickly and work in a fast-evolving environment;
 • Have great experience with Adobe CC, especially Photoshop/Illustrator;
 • Are proficient in English & Polish.

We offer:

 • Friendly and dynamic work atmosphere in diverse environment of the market beauty leader;
 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionally and functionally;
 • Rich e-Learning package;
 • New Activity Based Working office in the heart of the city;
 • Attractive benefit package including: sports card, private health care, life insurance, pension package and internal boutique with a discount, product allocations;
 • Annual bonus system;
 • Community engaged in Sports and CSR activities.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na UX Designer*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

* - pole obowiązkowe

Obowiązek Informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy lub pocztowy wskazany powyżej.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.