Función del empleo: Retail Field

Tipo de puesto: Permanent

Tipo de empleo: Full - Time

Localización: Hong Kong

País: Hong Kong

 • 1年或以上零售工作經驗
 • 對零售行業有熱誠
 • 細心有禮,積極主動,著重團體精神
 • 良好溝通技巧
 • 基本普通話及英語
  • 在職培訓
  • 良好晉升機會
  • 17天公眾假期
  • 可達22 天年假
  • 有薪婚假
  • 有薪陪產假
  • 豐厚佣金
  • 酌情年終酬金
  • 中西醫療及牙科福利
  • 住院保險
  • 人壽保險
  • 免費及星級產品
  • 購物優惠
  • 生日、結婚、新生兒賀禮

全職員工(非合約制)可享有完善福利包括:有興趣者點選<申請這份工作>申請
(申請人資料只作招聘用途並絕對保密)

如有任何查詢,請WhatsApp至6283 1035#}