Función del empleo: Sales & Business Development

Tipo de puesto: Permanent

Tipo de empleo: Full - Time

Localización: Guangzhou

País: China

工作内容:

1 阿玛尼品牌柜台销售指标的达成

2 负责柜台的重点KPI跟进与达成

3 区域内活动计划与执行

4、柜台美容顾问的招聘及日常管理工作
 
5、门店客情维护
  
任职要求:
    
1. 专科或以上学历,形象气质较好;
 
2. 主动性强,工作态度积极,热爱销售工作,有责任心;

3. 具有一定的化妆品行业经验,2年以上,熟悉办公软件PPTWordExcel

4. 良好的沟通和表达能力、应变能力和主动解决问题能力;
    
5. 良好的团队合作精神和客户服务意识;

#}